TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 1     (Sayfalar: 092-121)

Yargıya yansıyan Ortopedi ve Travmatoloji vakaları

Serdar Şirazi 1

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı – Hukukçu, Özel İstanbul Şafak Hastanesi – Şahin Avukatlık Bürosu, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.14
Görüntüleme: 526
 - 
İndirme : 2270

Sağlık hizmetlerinin ana sunucularından olan hekimler ile hastalar arasında son dönemlerde artan sayıda davalar olmaktadır. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının sağlık hizmetinde önemli bir yere sahip olması nedeniyle, yazımızda yargıya yansıyan davaların bir kısmına yer verdik. Bu çalışma, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının hukuki olarak ne tür problemlerle karşı karşıya kalabilecekleri konusunda fikir sahibi olunması yönünde katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler : ortopedi ve travmatoloji; sağlık hukuku; malpraktis