TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 1     (Sayfalar: 131-134)

Ortopedi ve Travmatoloji dalında iç rekabet

Halit Pınar 1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.17
Görüntüleme: 542
 - 
İndirme : 295

Rekabet temel toplumsal etkileşim biçimlerinden birisidir. Aynı amacı güden kimseler ve kuruluşlar arasındaki çekişme, yarışma olarak tanımlanır. Bu, daha iyiye ulaşmak için üstün olma mücadelesidir. Rekabet üretken olabildiği gibi yıkıcı da olabilir; yani, `olumlu` ve `olumsuz` rekabetten söz edilebilir. Ortopedi ve Travmatolojide de –her tıp dalında olduğu gibi– rekabetin genel koşullarının yanında özel koşulları da mevcuttur. Aslında işbirliği ve dayanışma, egemen olması gereken daha değerli iki davranış biçimidir. Ortopedi ve Travmatolojide rekabetin nedensel olarak başlıca üç alanda olduğu görülür: mesleki, akademik ve ekonomik. Bunlardan ilk ikisi belli oranda üçüncüsü yani ekonomik rekabet ile ilişkilendirilebilir. Mesleki ve ekonomik rekabette performans sisteminin ve özel kurumların kendine özgü koşullarının negatif etkileri yadsınamaz. Akademik rekabetin olumlu etkileri yanında, haksız rekabet koşulları ve yayın etiği ihlalleri gibi olumsuzlukları da irdelenmelidir. Hekim-hekim, hekim-hasta, hekim-endüstri arasındaki etik olmayan ilişkiler, tanıtım kuralları ihlalleri, endikasyon hataları gibi olumsuzluklar, ekonomik rekabetin aşılması gereken ciddi sorunları olarak önümüzde durmaktadır.

Anahtar Kelimeler : ortopedi; travmatoloji; rekabet