TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 1     (Sayfalar: 135-138)

Ortopedi ve Travmatoloji dalının diğer tıp dalları ile rekabeti

Sait Ada 1

1 EMOT Hastanesi Kurucusu, Genel Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, El Cerrahisi Uzmanı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.18
Görüntüleme: 546
 - 
İndirme : 805

Tıp insan sağlığının farklı sorunları ile uğraşırken, bazen aynı sorun farklı uzmanlık dallarının ortak alanı olabilir. Bu nedenle örtüşen hastalık gruplarının tanı ve tedavisinde, farklı dallar birbiri ile rekabete girebilir. Rekabetin bilimsel düzeyde ve işbirliği içinde olması çok önemlidir, ancak pratik yaşamda bu rekabet genellikle olumsuz şekilde olmakta ve ekonomik rekabete dönüşebilmektedir. Ortopedi ve Travmatolojinin de kesiştiği uzmanlık dalları, özellikle El Cerrahisi ve Spinal Cerrahidir. Ayrıca, bazı dâhili dallar ve son zamanlarda Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp gibi yöntemleri uygulayanlarla da konularımız örtüşmektedir. Burada, hastanın dallar arasında ne zaman kime yönlendirilmesi gerektiği, en kritik noktadır. Hastanın, durumuna ve hastalığına göre diğer uzmanlık dalına veya konu kendi uzmanlık alanımızda olsa bile yeterli eğitim veya koşullarımız yoksa başka bir meslektaşımıza yönlendirilmesi çok önemlidir. Sonuç olarak; tüm dallar arasında rekabetin hasta ve halk sağlığı yararına olması gerekir. Hekimliğin temel ilkeleri olan bilimsel ilkeler ışığında çalışma ve etik kurallara uyma en büyük rehberimiz olmalıdır.

Anahtar Kelimeler : rekabet; ortopedi ve travmatoloji; diğer uzmanlık dalları