TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 3     (Sayfalar: 271-277)

Deneysel serebral palsi modelleri

Emre Çullu 1, Caner Poyraz 1

1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Aydın

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.47
Görüntüleme: 640
 - 
İndirme : 525

Serebral palsi hastalarında erken tanı ve erken tedavi, sinir sisteminin gelişim aşamalarının normal seyrine devam etmesi açısından oldukça önemlidir. Bu hastalığın başlangıcı ve yönetimi üzerinde yapılacak çalışmalar yeterince ayrıntılandırılmalı, etken/sonuç ilişkisi net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bu çalışmalar kapsamında deneysel olarak geliştirilen serebral palsi hayvan modellerinin, insanlardaki hastalığı taklit etme konusunda bulunduğu aşamalar günümüzde yeniliklere açıktır. Serebral palsi tek bir tanı olarak görülse de mevcut patolojilerin çeşitlilikleri hastalığın oluşum mekanizmalarının karmaşık birlikteliklerinden kaynaklanmaktadır. Prematürite, beyaz cevher hasarı, hipoksik iskemik ensefalopati, perinatal enfeksiyonlar, serebral arter oklüzyonları, rahim içi enfeksiyonlar, serebral hemorajiler ve genetik yatkınlıklar gibi birçok mekanizma serebral palsi oluşumunda rol oynayabilmektedir. Çalışmamızda hastalığın gelişim mekanizmalarının hayvan deneylerine adaptasyonu; insanlarda gelişen serebral palsi hastalığı ile uyumluluğu, uygulama şekilleri, türler arası farklılıkları değerlendirilecektir. Günümüzde ulaştığımız veriler; erken tanı koyma, hastalıktan korunma, semptomların azaltılması ve olası tedavi seçenekleri hakkında önemli bilgileri içermekte olup ileride yapılacak çalışmalara fikir vermesi açısından oldukça değerlidir.

Anahtar Kelimeler : serebral palsi; hipoksik iskemi; beyin; prematürite; deneysel model