TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 3     (Sayfalar: 278-281)

Riskli bebeklerde serebral palsiyi önleme yöntemleri

Abdullah Barış Akcan 1, Münevver Kaynak Türkmen 1

1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Aydın

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.48
Görüntüleme: 476
 - 
İndirme : 433

Serebral palsi, insanların hareket etme yeteneğini etkileyen bir grup durumu içeren bir terimdir ve çocukluk çağında en sık görülen fiziksel engeldir. Serebral palsi genellikle doğumdan önce, doğum sırasında veya sonrasında, bebeklerin gelişen beyinlerinde hasara yol açan olaylardan kaynaklanır. Serebral palsinin tek bir nedeni bilinmemektedir. Birçok çocuk için serebral palsinin nedeni belirsizdir, ancak birçok risk faktörü bilinmektedir. En büyük risk faktörü erken doğumdur. Yenidoğan dönemindeki diğer risk faktörleri arasında doğum sırasında uzun süreli oksijensizlik; beyin hasarı; stroke (inme) veya nöbetler; kalp, kan damarları, hava yolları ve akciğer patolojileri; uzun süreli mekanik ventilasyon, bazı enfeksiyonlar, hiperbilirubinemi, bazı sendromlar veya kromozom anormallikleri yer almaktadır. Serebral palsi için farklı risk faktörleri ve nedenleri olduğundan, risk faktörlerini azaltarak serebral palsiyi önlemek için farklı girişimlere gereksinim duyulmaktadır. Bu derleme, yenidoğan dönemindeki girişimlerle ilgili literatürde sunulan serebral palsinin önlenmesine ilişkin kanıtları özetlemektedir.

Anahtar Kelimeler : serebral palsi; yenidoğan; prematüre; erken girişim