TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 3     (Sayfalar: 288-296)

Serebral palside güncel sınıflandırma sistemleri

Nazım Karahan 1, Mehmet Müfit Orak 2

1 Çorlu Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Çorlu, Tekirdağ
2 Özel Adatıp Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Sakarya

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.50
Görüntüleme: 65
 - 
İndirme : 73

Sınıflandırma, benzer süreç, madde ve şeylerin bir arada gruplandırılmasıdır. Hastalıkların sınıflandırması, hasta veya hastalığın belirlenmiş ölçütlere göre ayrıldığı bir sistemdir. Sınıflandırma sisteminin yararı, hastalıklara uluslararası ortak bir dil kazandırmak, hasta yönetiminde fikir vermek, bilimsel çalışmalarda değerlendirme kolaylığı sağlamak ve kayıtların doğru ve güvenilir olmasına katkı sağlamaktır. Ayrıca sınıflandırmanın, hastalıkların tanı, tedavi ve prognozunun değerlendirilmesinde hekime yol göstermesi amaçlanmaktadır. Sınıflandırmaların güvenilir, geçerli, nicel ve objektif olması gereklidir. Serebral palside (SP) iyi bir sınıflandırma etiyoloji üzerinde fikir vermeli, klinik olarak değerlendirilebilmeli, objektif ve tekrar edilebilir olmalı, tedavi konusunda yardımcı olmalı ve uzun dönem sonuçlar hakkında bilgi vermelidir. Her sınıflandırma sistemi olumlu ve olumsuz yönlerine göre değerlendirilmelidir. SP`li hastaların geniş etiyolojik nedenleri ve klinik heterojenitesi nedeniyle tek bir sınıflama ile değerlendirilmesi şu an için mümkün görünmemektedir. Farklı kullanım amaçları için birden fazla sınıflandırma sistemi tanımlanmıştır. SP`li hastaların yönetimine rehberlik ettiği için, işlevsel değerlendirmeyi esas alan sınıflandırmalar daha sık kullanılmaktadır. Bu derlemede, SP`de sınıflandırma sistemlerinin gelişimi ve güncel sınıflandırma sistemleri özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : serebral palsi; sınıflandırma; kaba motor; işlevsel