TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 3     (Sayfalar: 314-321)

Serebral palside üst ekstremite cerrahisinde güncel gelişmeler

Sait Ada 1, Tahir Sadık Sügün 1, Firdevs Kul 1

1 EMOT Hastanesi, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.53
Görüntüleme: 517
 - 
İndirme : 660

Serebral palside (SP) üst ekstremite cerrahisi, el cerrahisinin önemli konularından biridir. SP`li çocuklar tanı konulduktan itibaren yaşam boyu tedaviye gereksinim duyarlar. Nörolojik bulgular ilerlemese de aşırı aktiviteli kasların, kas-iskelet sisteminin büyümesi sonucunda gerilmesi ve kasların kontraktürü ile eklem kontraktürleri gelişir. SP`li hastalarda üst ekstremitenin alt ekstremiteye göre özellik ve farklılıkları göze alınmalıdır. Daha fazla ve küçük kaslar daha ince işlevler içerir ve alt tarafa göre daha görünür olması nedeniyle duygu durumundan daha fazla etkilenmektedir. Hasta alt ekstremite ile sadece mobilize olmakla mutluyken, üst ekstremitede ince işlevler ve kozmetik istekler içinde olabilir. Bu nedenle üst tarafta yapılacak cerrahi tedavide beklentiler fazladır ve daha dikkatli olunmalıdır. Hastayı izleyen fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, çocuk nöroloğu ve cerrah mümkünse ortak karar vermelidir. Cerrahi tedavi endikasyonu ilk görüşte konmamalı yeterli gözlem sonrası karar verilmelidir.

Anahtar Kelimeler : serebral palsi; üst ekstremite; cerrahi; rehabilitasyon