TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 3     (Sayfalar: 322-336)

Serebral palsi tedavisinde ortopedik cerrahide yenilikler: Alt ekstremite

Cemil Yıldız 1

1 SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.54
Görüntüleme: 540
 - 
İndirme : 1820

Serebral palside kuvvet-kolu disfonksiyonu nedeniyle oluşan alt ekstremitelerdeki kas-iskelet sistemi deformiteleri nörolojik patolojiye, tedavi zamanlamasına ve şekline göre değişik klinik tablolarla ortaya çıkabilir. Serebral palsili çocukların cerrahisinde gelişmiş analiz yöntemleriyle çok yönlü değerlendirme yapılarak bir tedavi algoritmasının hastaya özel olarak oluşturulması güncel olan yaklaşımdır. Adduktor tenotomi, psoas uzatma ve iliopsoas tenotomisi gibi koruyucu cerrahiler, medial-lateral hamstring uzatma, rektus femoris transferi, patellar tendon uzatma gibi kas tendon uzatma veya transfer ameliyatları, kısaltma, derotasyon, varizasyon gibi osteotomi ameliyatları, Dega pelvik osteotomisi, total kalça artroplastisi gibi rekonstrüktif cerrahiler içeren çok geniş ortopedik cerrahi seçenekler güncel olarak kullanılmaktadır. Ancak tedavi ortez uygulamaları ve rehabilitasyon gibi diğer seçenekler ile `multimodal bütüncül olarak interdisipliner yaklaşım` la yapılmalıdır. Bir hedef çevresinde kavram oluşturduktan sonra buna yönelik bütüncül bir tedavinin parçası olarak alt ekstremite cerrahisi uygulandığında hasta/aile/ cerrah memnuniyeti daha da artmaktadır. Serebral palsili çocuk hastaların büyüme sürecinde, farklı klinik tabloların ortaya çıkacağı unutulmamalı ve basit ya da hafif serebral palsi hastası olmadığı hatırlanarak her hastanın gereksinimine uygun `a la carte` yöntem seçilmelidir. Tanı ve tedavide kusursuz olmak artık günümüzde bir lüks olmaktan çıkmış, yeni gelişen teknolojilerin yardımıyla zorunluluk haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler : serebral palsi; spastik; kas-iskelet hastalığı; alt ekstremite; ortopedik tedavi