TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 3     (Sayfalar: 352-357)

Serebral palsi ve egzersiz

Ünsal Tazegül 1, Özdemir Atar 2, Merve Ferah Tazegül 1

1 Iğdır Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Iğdır
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Çanakkale

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.58
Görüntüleme: 485
 - 
İndirme : 2637

Serebral palsi, gelişmekte olan beynin hasarı sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Serebral palsili bireylerde; denge, duruş bozuklukları, iskelet ve kas sistemlerinde bozukluklar, motor kontrollerinde oluşan kayıplar ve kas tonusunda anormallikler görülebilmektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı, egzersiz ve sporun serebral palsi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Konuyla ilgili yapılmış olan çalışmalara göre, egzersiz ve sporun serebral palsi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu anlaşılmıştır. Egzersiz ve spor serebral palsili bireylerin psikolojik iyi oluşlarını da olumlu etkilemektedir. Sonuç olarak, egzersiz ve sporun serebral palsili bireylerin yaşamlarını kolaylaştırdığı ve motor kontrolleri üzerinde olumlu etkisi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca sosyal ve psikolojik olarak da olumlu etkileri olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : serebral palsi; egzersiz; spor