TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 2     (Sayfalar: 186-196)

Menteşe yöntemleri ve osteotomi felsefesi

Halil İbrahim Balcı 1, Sevan Sıvacıoğlu 2, Alper Şükrü Kendirci 1

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.24
Görüntüleme: 547
 - 
İndirme : 802

Kemiği cerrahi müdahale ile düzeltme amacı ile kesme anlamına gelen osteotominin etkilerini standardize etmek için osteotomi kuralları belirlenmiştir. Bu kurallar özellikle distraksiyon osteogenezi ve İlizarov prensiplerinden etkilenmiş ve tıp literatüründeki gelişimlerini sürdürmüşlerdir. ACA, CORA ve açı ortay hattının ne olduğunu anlamak, bunları tanımak ve bunlarda olacak değişikliklerin nasıl sonuçlar doğuracağını bilmek amaçlanan tedavinin planlanmasında önemlidir. Her ne kadar geçtiğimiz birkaç yılda yüksek hasta konforu sebepli internal fiksasyon daha popüler olsa da kurtarma prosedürlerinden olan ve özellikle ekstremiteleri koruyan eksternal fiksatörlerin temel ilkerini bilmek, menteşe ve motor ünitesi ile tedrici düzeltmelerden haberdar olmak oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler : osteotomi kuralları; tedrici düzeltme; menteşe