TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 2     (Sayfalar: 207-215)

Üst ekstremite deformitelerindeki tedavi yaklaşımlarına genel bakış

Yılmaz Tomak 1, Engin Eren Desteli 2

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Samsun
2 T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.26
Görüntüleme: 478
 - 
İndirme : 1038

İskelet sisteminde deformite, kemiğin açılanma, kısalık veya rotasyon problemlerine bağlı olarak normalden farklı boyut ve şekilde olmasıdır. Kemik deformitesine sahip bir kişi fonksiyonel ve kozmetik kusurlara sahiptir. Fonksiyonel ve kozmetik kusurların şiddeti ise deformitenin şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterir. İskelet sistemi deformiteleri ile ilgili kaynaklar gözden geçirildiği zaman, alt ekstremite deformiteleriyle ilgili çok sayıda kitap, kaynak ve yöntemin tanımlanmış olduğu görülecektir. Buna karşın üst ekstremite deformiteleri ile ilgili kaynaklar sayıca daha azdır. Alt ekstremite deformiteleri daha çok yürüme ile ilgili sorunlar yaratırken ince beceri gerektiren hareketleri yapan üst ekstremitelerin deformiteleri kişinin hayatı üzerinde daha olumsuz etki yapar. Deformitenin derecesine bağlı olarak kişi geçimini sağlayacak bir iş bulamamakta, hatta beslenme ve kişisel hijyen ile ilgili problemler bile yaşayabilmektedir. Hastalar sıklıkla deformitenin kozmetik etkisinden de rahatsızlık duymaktadırlar. Bu derleme yayında üst ekstremitenin daha sık karşılaşılan kemik deformiteleri ve yumuşak doku kontraktürleri ile ilgili genel tedavi yaklaşımları ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler : üst ekstremite; deformite; humerus; ön kol; el bileği