TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 2     (Sayfalar: 225-233)

Tibial uniapikal deformitelerde tedavi

Cenk Özkan 1, Akif Mirioğlu 1

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.28
Görüntüleme: 459
 - 
İndirme : 679

Uniapikal tibial deformiteler, koronal ve sagittal planda tek bir tepe noktası olan deformitelerdir. Gelişen tanı ve tedavi yöntemleri ile özellikle kazanılmış deformitelerin görülme sıklığı azalmış olsa da; hasta uyumsuzluğu, implant yetersizliği veya yetersiz tedavi seçimi nedeniyle zaman zaman klinik uygulamalarda karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde deformiteye ve hastaya özgü değişik tedavi yöntemleri tariflenmiş, gelişen teknoloji ve farklı implant seçenekleri şekillenmiştir. Her tedavinin birbirlerine karşı çeşitli üstünlükleri ve dezavantajları bulunmakla birlikte kesin bir tedavi algoritması belirlenmemiştir. Diğer yandan tedavi yöntemleri ve implantlar birbirinden bağımsız olarak tek tek kullanılabildiği gibi belirli olgularda kombine edilerek de kullanılabilmektedir. En ideal tedavi seçimi, düzeltmenin hastaya özgü olduğu göz önünde bulundurulup ameliyat öncesi uygun eksiksiz bir planlama ile yapılmalıdır. Bu derlemede, genel bilgiler ışığında güncel kaynaklarla uniapikal tibial deformitelerin planlaması ve tedavi seçenekleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler : uniapikal; tibia; deformite; tedavi