TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 2     (Sayfalar: 234-240)

Femur multiapikal deformitelerinin tedavisi

Mehmet Erdem 1, Levent Bayam 1, Ahmet Can Erdem 2

1 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Sakarya
2 Bezmi Alem Üniversitesi, Ortopedi Bölümü, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.29
Görüntüleme: 467
 - 
İndirme : 446

Multiapikal femur deformiteleri, genellikle metabolik hastalığın neden olduğu deformiteler olup, normal dizilimi sağlamak için multipl osteotomiler gerektirmektedir. Femoral osteotomilerin tespitinde, sirkülar veya unilateral eksternal fiksator (EF) veya eksternal fiksator yardımlı intramedullar çivileme (İM) (fixator assisted nailing –FAN) ile İM çivileme teknikleri kullanılabilir. Bu teknikler ile uygun femoral dizilim, kaynama ve kemik uzatmada birbirine yakın sonuçlar elde edilmektedir. EF ile tespitte, tedavi süresinin daha uzun olması, pin trakt (çivi yolu) enfeksiyonları, fiksator sonrası deformite rekurrensi, refraktür, yeterince konforlu olmaması dezavantajları olarak sıralanır. FAN teknikte, teknik bağımlılıkla birlikte, İM tespite bağlı, daha stabil tespit, daha az deformite rekurrensi ve refraktür, daha konforlu olması tercih edilebilirliğini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler : femur; multiapikal deformite; eksternal fiksator; intramedullar çivi; fixator assisted nailing-FAN