TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 2     (Sayfalar: 241-246)

Tibia multiapikal deformiteleri ve tedavisi

Mustafa Çeliktaş 1, Mahir Gülşen 2

1 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmataoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Adana Ortopedia Hastanesi, Adana

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.30
Görüntüleme: 463
 - 
İndirme : 432

Deformite ekstremitenin normal anatomiden sapması durumudur. Kısalık, rotasyon ve angulasyon hepsi ayrı birer deformitedir. Tibia kemiği özellikle travmaya daha fazla uğraması nedeni ile deformitelerin sık görüldüğü bir kemiktir. Sirküler eksternal fiksatörlerin en kolay uygulanabildiği kemik olmasından dolayı, açısal olarak büyük tibia deformiteleri sıklıkla eksternal fiksatörlerle başarı ile tedavi edilirler. Başarılı tedavi için deformitenin iyi değerlendirilmesi şarttır. Uniapikal deformitelerde proksimal ve distal eklem oryantasyon çizgilerinin kesişmesi ile oluşan CORA(Center Of Rotation Angle) görünen apeks seviyesindedir. Multiapikal deformitelerde ise oluşan CORA görünen deformite seviyesinde değildir ve bu CORA çözüm CORA`sı olarak adlandırılır. Doğru planlama yapmak için gerçek CORA`ları bulmak şarttır. Multiapikal deformitelerin tanınmaları bazı durumlarda zor olabilir. Özellikle ekleme yakın ek deformite varlığında kolaylıkla gözden kaçabilir. Multiapikal deformitenin uniapikal bir deformite gibi tedavi edilmesi durumunda ise eklem oryantasyonu bozulabilir veya kozmetik problemler ortaya çıkabilir.

Anahtar Kelimeler : deformite; CORA; uniapikal; multiapikal