TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 2     (Sayfalar: 247-260)

Ayak bileği deformiteleri ve tedavi yöntemleri

Melih Civan 1, Mehmet Çakmak 2

1 Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, (Emekli Öğretim Üyesi), İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.31
Görüntüleme: 522
 - 
İndirme : 4812

Ayak bileği, izole ya da kombine, tekli ya da çok planlı deformitelere ev sahipliği yapan ve yük taşıyan eklemlerden biridir. Bu deformiteler konjenital (doğumsal) ya da metabolik hastalıklardan, travma sonrası kaynama bozukluklarından, epifiz hasarlarından ya da dejeneratif eklem rahatsızlıklarından kaynaklanabilir. Geleneksel cerrahi yaklaşımlar tedavi için sıklıkla yetersizdir. Yük dağılımını bozan dizilim bozuklukları erken ayak bileği artrozuna sebep olabilir. Yük dağılımının fibulaya doğru kayması ile tibio- fibular ilişki ve mortis hattı bozulur. Eksternal fiksatör kullanılarak, distal tibianın akut ya da tedrici olarak yeniden diziliminin sağlanması tedavide değerli bir yöntemdir. Bununla birlikte eklem hattının yeniden oryante edilmesi ve distal tibianın diziliminin sağlanması için sistematik bir yaklaşım ve dikkatli bir deformite analizi gerekir. Bu makalede, distal tibia ve ayak bileği deformiteleri, etiyoloji, tedavi seçenekleri, sınıflaması ve cerrahi metodoloji ile birlikte sistematik bir sırada tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler : ayak bileği; deformite; sınıflama; supramalleoler osteotomi