TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 2     (Sayfalar: 272-280)

Bilgisayar destekli heksapodal eksternal fiksatörlerle deformite düzeltme

Salih Marangoz 1

1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.33
Görüntüleme: 554
 - 
İndirme : 765

Bilgisayar destekli sirküler eksternal fiksatörler temel İlizarov prensipleri doğrultusunda deformitenin üç planda ve altı eksen etrafında çerçevede değişikliğe gitmeye gerek kalmaksızın aynı anda uzaysal olarak düzeltilmesine olanak sağlamaktadırlar. Heksapodal eksternal fiksatörler altı serbestlik derecesi (df) örneği olan Stewart-Gough platformu üzerine geliştirilmiştir. Bunun matematiksel alt yapısı ise Chasles teoremine dayanmaktadır. Günümüzde ekstremite rekonstrüksiyon cerrahisinin en önemli hedefi öngörülebilir komplikasyonları en aza indirmek, tedavi süresini azaltmak ve hastayı bir an önce normal fonksiyonel aktivite düzeyine döndürmektir. Heksapodların en büyük avantajı ise kompleks deformiteleri düzeltirken klasik İlizarov çerçevelerinden farklı olarak sanal menteşe etrafında uzaysal olarak yer değiştirmeye olanak sağlamaları ve bu sayede metal aksamın değiştirilmesine gerek kalmaksızın istenilen düzeltmelerin daha kısa süre zarfında yapılabilmesine olanak sağlamalarıdır. Heksapodların ortak özelliği donanımsal olarak aralarında altı çubuk (strut) ile birbirine bağlanan iki tane halkadan oluşmalarıdır. Yazılımsal olarak deformite doğru bir şekilde tanımlanmalı ve halkaların ekstremiteye monte edilmesi sonrasında uzaysal olarak konumunu belirleyen montaj parametrelerinin titiz bir şekilde belirlenmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler : bilgisayar destekli eksternal fiksatör; heksapod; Taylor uzaysal çerçevesi (Taylor Spatial Frame (TSF)); Smart Correction; Spider Frame