TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 2     (Sayfalar: 312-319)

Deformite cerrahisi komplikasyonları ve tedavisi

Mustafa Uysal 1

1 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Sakarya

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.36
Görüntüleme: 471
 - 
İndirme : 548

Deformite cerrahisinde olgular çoğu zaman komplike ve tedavi süreci uzundur. Bu nedenle planlama, cerrahi işlem ve takip süreçlerinde titiz davranılmalıdır. Deformite cerrahisinde tüm prensiplere uyulmasına rağmen tedavi sürecinde çeşitli komplikasyonlar ile karşılaşmak olasıdır. Bu durum çoğu zaman tedavinin seyrini değiştirmez ve ufak müdahaleler ile üstesinden gelinebilir. Bazı komplikasyonlar ise tedavinin seyrini etkiler ve tedavi süresini uzatır. Bazı ciddi komplikasyonlar ise tedaviyi olumsuz etkiler ve hem süresini uzatır hem sonucunu olumsuz etkiler. Bu açıdan bakıldığında komplikasyonları genel olarak majör ve minör olarak ikiye ayırmak mümkündür. Tedavinin hangi aşamasında hangi komplikasyonlar ile karşılaşabileceğimizi bilmemiz bize avantaj sağlar. Bu durumda komplikasyonları oluş sırasına göre cerrahi tedavi sırasında oluşanlar, erken ve geç komplikasyonlar olarak üç grup altında inceleyebiliriz. Komplikasyonları bilmek kadar onları nasıl tedavi edeceğimizi de bilmek önemlidir. Komplikasyonlarla mücadelede en önemli husus uygun ve zamanında müdahaledir. Bu amaçla ameliyat öncesi hasta ve yakınlarını da bilinçlendirmek ve uyumunu sağlamak önemlidir. Komplikasyonlara karşı uyanık olmak ve onlarla mücadele yollarını bilmek deformite cerrahisine başarıya giden yolda çok işimize yarayacaktır. Bununla birlikte bu konudaki bilgi ve tecrübe arttıkça komplikasyon görülme riski azalacaktır.

Anahtar Kelimeler : deformite; cerrahi; komplikasyon; tedavi