TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 2     (Sayfalar: 320-324)

İlizarov cerrahisinde rehabilitasyon

Derya Çelik 1

1 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.37
Görüntüleme: 443
 - 
İndirme : 1487

İlizarov yöntemi bacak boyu eşitsizlikleri ve deformite düzeltme yöntemi olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Zor ve uzun zaman alan bu yöntemin başarısı hastanın iyi bir rehabilitasyon programı almasıyla doğrudan ilişkilidir. Bunun nedeni ise; İlizarov cerrahisi sonrasında gelişebilecek ağrı, ödem, eklem hareket açıklığı kaybı, yumuşak doku kontraktürleri ve zayıflığı gibi komplikasyonlardır. İlizarov rehabilitasyonu cerrahiden sonra mümkün olan en kısa sürede başlamalı, hasta ve hasta yakınları rehabilitasyon süreci hakkında bilgilendirilmelidir. Eklem ve yumuşak doku kontraktürlerinin gelişimi hem uzatma veya deformite düzeltme sürecini, hem de hastanın uzun dönem fonksiyonel sonuçlarını negatif etkileyebileceğinden, fizyoterapistler özellikle kontraktür gelişmesini engelleyici stratejiler geliştirmelidir.

Anahtar Kelimeler : İlizarov; cerrahi; rehabilitasyon