TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 3     (Sayfalar: 360-372)

Diz çevresi osteotomilerinde kıkırdak rejenerasyonunu artırıcı uygulamalar

Mehmet Emin Şimşek 1, Murat Bozkurt 2

1 Lokman Hekim Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.44
Görüntüleme: 352
 - 
İndirme : 448

Eklem koruyucu cerrahiler, uzun süreli yaşam beklentisi ve günlük aktivitelerden artan beklentilerin bir sonucu olarak eklem kıkırdağı hasarının tedavisinde önem kazanmıştır. Osteoliz, mekanik gevşeme, eklem enfeksiyonu, bağ gevşekliği veya kemik kaybına bağlı problemli revizyon cerrahileri gereksinimleri gibi artroplastinin olası kötü sonuçları nedeniyle, eklem koruyucu cerrahi tedavilerden olan diz çevresi osteotomileri ve kıkırdak onarım cerrahilerinin daha fazla tercih edilmesine yol açmıştır. Diz çevresi osteotomi cerrahisinin amacı, deformite bölgesinde dizilimi düzeltmek ve hasarlı kıkırdak üzerindeki baskıyı hafifletmektir. Genç hastalara yardımcı olmak için tasarlanmış tedavi algoritmalarında osteotomi kullanılacaksa, geçmişte osteotomilerden hoşnutsuzluğa yol açan teknikle ilgili sorunlardan ve hasta ile ilgili sorunlardan kaçınılmalıdır. Genç hastalarda eklem koruyucu cerrahi gelişmekte olan bir alan olduğundan, genellikle cerrahlar için kafa karıştırıcıdır. Bu bölümün amacı, diz çevresi osteotomilerinden sonra kıkırdak rejenerasyonunu artırıcı uygulamalara pratik bir yaklaşım sağlamaktır. Diz çevresi osteotomileri sonrası kıkırdak rejenerasyonunu artırıcı bazı cerrahi teknikler açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler : eklem kıkırdağı; diz osteotomisi; kıkırdak onarımı; kıkırdak rejenerasyonu