TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 3     (Sayfalar: 445-448)

Ne zaman tibial osteotomi, ne zaman unikondiler artroplasti?

İbrahim Tuncay 1, Ahmet Can Erdem 1

1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.54
Görüntüleme: 318
 - 
İndirme : 310

Son yıllarda artan iş temposu, sağlıksız beslenme, obezite ve çevresel faktörlerin etkisi gibi nedenlerle diz ekleminden kaynaklanan şikayetler giderek artış göstermektedir. Diz osteoartriti en sık görülen eklem hastalığıdır ve 60 yaş üzeri bireylerde semptomatik olarak erkeklerin %10`unda, kadınların %13`ünde görülür. Yaşam boyu semptomatik diz osteoartriti gelişme ihtimali %45`tir. Diz osteoartriti multifaktöriyel bir hastalık olarak tanımlanmıştır ve biyolojik ve mekanik olayların kombinasyonu olarak ortaya çıkar. Diz osteoartriti genellikle medial kompartmandan başlar. Cerrahi seçenek olarak; hastaların yaşına, aktivite derecesine, deformitenin özelliklerine ve dejenerasyonun yaygınlığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bunlar arasında tibial osteotomi, unikondiler diz artroplastisi ve total diz artroplastisi sayılabilir. Bu tedavilerin başarısında hasta şeçiminin önemi akıldan çıkarılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler : anteromedial osteoartrit; unikondiler diz protezi; proksimal tibial ostetomi