TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 3     (Sayfalar: 449-463)

Diz çevresi osteotomileri; komplikasyonlar, komplikasyonlardan korunma ve çözümleri

Mahmut Nedim Doral 1, Gökhan Ayık 2, Doğaç Karagüven 1

1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Bayburt Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bayburt

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.55
Görüntüleme: 294
 - 
İndirme : 300

Diz çevresi düzeltici osteotomileri, diz ekleminin yapısını göreceli olarak korur. Bu nedenle oldukça dikkat isteyen girişimlerdir. Günümüzde, tespit teknikleri ile bundan önce yaşanmış sorunlar ve komplikasyonların aza indirilmiş olması memnuniyet vericidir. Ancak, yine de diz çevresi düzeltici osteotomi sürecinin her basamağında komplikasyonlar görülebilmektedir. Her durumda hasta seçiminin çok önem taşıdığı bir gerçektir. Doğru seçim, detaylı ameliyat öncesi (preoperatif) değerlendirme, doğru plan, doğru teknik ve kullanılacak implantlar, deneyimli cerrahlar, titiz bir ameliyat sonrası (postoperatif) bakım, doğru ve hastaya özel rehabilitasyon programları sonuçların yüz güldürücü olmasına neden olmakta, komplikasyon riskini azaltmaktadır. Günümüzde, geniş ölçüde kabul gören bir kılavuz rehber, hasta seçimi değerlendirme kılavuzu veya risk faktör analizi bildirimleri bulunmamaktadır. Bu durum literatüre şüphe ve dikkatle yaklaşmayı gerektirse de geçmişten günümüze geldiğimiz nokta memnuniyet verici ve dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler : osteotomi; diz eklemi; komplikasyonlar