TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 3     (Sayfalar: 468-479)

Diz çevresi osteotomilerinden sonra total diz protezi uygulamaları

Can Doruk Basa 1, Elcil Kaya Biçer 2, Semih Aydoğdu 2, Hakkı Sur 2

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.57
Görüntüleme: 539
 - 
İndirme : 320

Yüksek tibial osteotomi (YTO) tek medial kompartman diz artrozlu, varus dizilimi olan genç hastalarda ağrıyı geçirmek, total diz protezi (TDP) ameliyatını geciktirmek veya total diz protezi ameliyatı gereksinimini ortadan kaldırmak için uygulanan bir ameliyattır. Her ne kadar osteotomiyi uygularken, amaç artroplasti gereksinimini ortadan kaldırmak olsa da bazı hastalarda artroplastiye gidiş kaçınılmazdır. Tüm revizyon ameliyatlarında olduğu gibi YTO sonrası TDP uygulaması da bir takım teknik detaylar içermektedir. Ameliyata başlarken uygulanacak insizyondan, kemik kesilere hatta kullanılacak protezin seçimine kadar teknik incelikler ve farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar daha önce uygulanmış olan YTO`nun tipine göre de değişmektedir. YTO sonrası uygulanan TDP`de femoral taraf kemik kesilerinde ve implant seçiminde primer artroplastiye göre farklılık bulunmazken, bazen tibial tarafta osteotomi hattını geçen uzun stem kullanımı gerekebilmektedir. YTO sonrası uygulanan TDP ile primer TDP arasında benzer klinik sonuçlar ve komplikasyon oranları olmakla birlikte, YTO sonrası TDP`de primer total diz artroplastisine göre revizyon oranları artabilmektedir.

Anahtar Kelimeler : yüksek tibial osteotomi; total diz protezi; revizyon diz artroplastisi