TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 3     (Sayfalar: 420-426)

Ciddi varus dizilim bozukluğu olan dizlerde çift seviye (ikili) osteotomi

Kürşad Aytekin 1, Orhan Balta 2, Bora Bostan 3

1 Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Giresun
2 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tokat
3 Özel Medical Palace Hastanesi, Kayseri, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.50
Görüntüleme: 325
 - 
İndirme : 653

Alt ekstremite dizilim bozuklukları osteoartrite ilerlemeyi artırmaktadır. Bu amaçla biyolojik tedavi yöntemlerinden osteotomiler kullanılarak mekanik aks restorasyonu sağlanır ve deformite düzeltilir. İleri varus deformitesi hastalarında tek seviyeli osteotomi uygulamaları mekanik aksı düzeltebilir. Ancak eklem çizgisinin yere paralelliğini bozup eklem oblikliğine sebep olabilir. Eklem çizgisinin oblikitesi makaslama kuvvetlerinin etkisi ile osteoartrite ilerlemeyi hızlandırmaktadır. Dolayısı ile ileri varus deformitelerinde eklem çizgisinin horizontal plana paralelliğini sağlamak mekanik aksın restorasyonu kadar önemlidir. Eklem oblikliğini engelleme amacı ile diz çevresine ikili osteotomiler kullanılmaktadır. Bu yazıda alt ekstremite fizyolojik dizilimi ve biyomekaniği ışığında, diz çevresine uygulanabilen ikili osteotomi tarihçesi, gereklilikleri, osteotomi seçenekleri, implant seçenekleri ve cerrahi seçenekler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler : ileri varus deformitesi; eklem oblikitesi; çift osteotomi