TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 5     (Sayfalar: 675-681)

Deneysel osteomiyelit modellerine güncel yaklaşım

Fehmi Volkan Öztuna 1-2, Ender Gümüşoğlu 1

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Mersin
2 VM Medical Park Mersin Hastanesi, Mersin

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.83
Görüntüleme: 461
 - 
İndirme : 398

Tedavi hedeflerini belirlemek, yeni aşıları ve antimikrobiyal ajanları test etmek, biyofilm oluşması ve kemik yıkımı gibi sorunlu faktörleri tanımlamak için çok sayıda deneysel osteomiyelit modeli geliştirilmiştir. Tarihsel olarak, osteomiyelitin hayvan modelleri; radyografi, histoloji, klinik skorlama sistemleri ve patojen yükünün yarı kantitatif ölçümleri gibi ölçümlere dayanmaktadır. Bu yazıda nicel bakteriyolojik ve görüntüleme araçlarına, biyofilm oluşmasının modellenmesine ve lokal antimikrobiyal uygulama stratejilerine odaklanarak osteomiyelitin in vivo ve in vitro deney modellerinde yeni gelişmeleri gözden geçirdik.

Anahtar Kelimeler : deneysel; osteomiyelit; in vivo, in vitro