TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 5     (Sayfalar: 691-700)

Kas-iskelet sistemi enfeksiyonlarında risk faktörleri ve korunma

İsmail Oytun 1, Bülent Atilla 2

1 Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.85
Görüntüleme: 465
 - 
İndirme : 967

Kas-iskelet sistemi enfeksiyonları önemli morbidite ve mortalitelerle seyredebilen, tedavisi zor enfeksiyonlardır. Kas-iskelet sistemi enfeksiyonunun oluşmasını önlemek amacıyla risk faktörleri ortaya konulmalıdır. Bu faktörler hastaya ait faktörler (malnutrisyon, diyabet, obezite, sigara, immun sistem baskılanması yaratan diğer durumlar vb.), mikroorganizmaya ait faktörler (dirençli bakteriler, biyofilm oluşturma kapasitesi) ve ameliyat dönemindeki risk faktörleri (uzamış cerrahi ve uygun olmayan cerrahi teknik, uygun olmayan antibiyotik profilaksisi, cerrahi ekip yetersizliği) olarak sınıflanabilir. Enfeksiyon bir kez yerleştiğinde tedavisi zor olduğu için önleme önem kazanmıştır. Buna göre, ameliyat öncesi dönemde hastaya ait risk faktörleri modifiye edilmeli, ameliyat öncesi cilt temizliği sağlanmalı, cerrahi personel kaynaklı risk faktörlerinin önüne geçilmelidir. İntraoperatif dönemde atravmatik cerrahi, ameliyathane şartlarının optimizasyonu ve kullanılan malzemenin uygun sterilizasyonunun sağlanması önemlidir. Ameliyat sonrası dönemde doğru yara bakımı gereklidir. Antibiyotik profilaksisi, olası etyolojik ajana göre 24 saati geçmeyecek şekilde planlanır.

Anahtar Kelimeler : cerrahi alan enfeksiyonu; implant ilişkili enfeksiyon; periprostetik eklem enfeksiyonu; biyofilm