TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 5     (Sayfalar: 732-740)

Kas-iskelet sistemi enfeksiyonlarında kullanılan antibiyotikler ve özellikleri

Nevres Hürriyet Aydoğan 1, Cem Yalın Kılınç 1

1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Muğla

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.88
Görüntüleme: 333
 - 
İndirme : 684

Bu makaledeki amacımız ortopedik enfeksiyonlarda sık kullanılan antibiyotiklerin özellikleri ve kullanımları hakkında bilgi vermektir. Ortopedik cerrahi hastalarında ameliyat sonrası süreçte enfeksiyon sıklıkla görülebilir ve önlenebilir bir komplikasyondur. Ortopedik enfeksiyonlar artmış finansal, psikososyal problemleri de beraberinde getirir ve önemli bir morbidite nedenidir. Patolojinin olduğu bölgeye göre enfeksiyona neden olan suş ve tedavisi değişebilir. Ayrıca enfeksiyon normal ortopedik seyri bozarak tedavi sürecini olumsuz etkiler. Total diz ve kalça artroplastileri sonrası enfeksiyon oranları %1 ile %5 arasındadır. Ortopedik travma sonrası enfeksiyon görülme oranı ise %5 ile %10 arasında değişmektedir. Özellikle giderek artan dirençli bakteri suşları tedaviyi olumsuz olarak etkilemektedir. Bu durumda uzun süreli antibiyoterapi veya kombine antibiyotik rejimlerine ihtiyaç duyulabilir. Medikal dergi veya kitaplarda yayımlanmış ortopedik enfeksiyonlar ve bu enfeksiyonlara dair antibiyoterapi sunan makaleler taranmıştır. İncelenen makale ve kitap bölümleri total eklem artroplastisi, ayakayakbileği, omuz-dirsek, travma, spor cerrahisi, el cerrahisi ve pediatrik ortopedi ile ilgili enfeksiyonları içermektedir. Ortopedik onkoloji enfeksiyonları ile ilgili makaleler çalışma dışı bırakıldı. Kas-iskelet sistemi enfeksiyonlarında giderek artan antibiyotik direnci bulunmaktadır. Direnç varlığında antibiyotik kombinasyonlarının kullanılması gerekebilmektedir. Antibiyotik direnci uygun antibiyotik seçimi ve bu antibiyotiğe direnç gelişmeyecek şekilde kullanımı gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler : kas-iskelet sistemi enfeksiyonları; antibiyotikler; ortopedik enfeksiyonlar