TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 5     (Sayfalar: 748-753)

Septik artrit cerrahisi ve izlemi

Zekeriya Öztemür 1

1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Sivas

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.90
Görüntüleme: 603
 - 
İndirme : 2218

Septik artrit eklemlerin direkt ya da hematojen yol ile bulaşabilen bakteriyel enfeksiyonudur. Ciddi mortalite ve morbidite nedeni ile acil tanı ve tedavi gerektiren bir ortopedik acildir. Kesin tanının bir an önce konularak uygun tedavinin verilmesi önemlidir. Tedavi de eklemin artroskopik ya da açık irrigasyonu, iğne ile tekrarlayan irrigasyonlar ve parenteral antibiyotik tedavisi ile mümkündür. Cerrahi tedavinin şekli cerrahın tecrübesine bağlı olarak değişebilir.

Anahtar Kelimeler : septik artrit; ortopedik enfeksiyon; eklem enfeksiyonu