TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 5     (Sayfalar: 766-773)

Enfekte implant revizyonu: DAİR (Debridman, Antibiyotik ve İmplant Retansiyonu) –tek aşamalı revizyon artroplastisi

İsmail Remzi Tözün 1, Vahit Emre Özden 1, Göksel Dikmen 1, Kayahan Karaytuğ 1

1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.93
Görüntüleme: 537
 - 
İndirme : 554

Protez çevresi eklem enfeksiyonları (PEE), güncel kılavuzlara göre erken-akut, gecikmiş-kronik, geç-akut hematojen ve geç-kronik PEE olarak sınıflandırılmaktadır. PEE`de tedavi seçenekleri debridman, antibiyotik ve implant retansiyonu (DAİR), tek veya iki aşamalı revizyon artroplastisidir. Kurtarıcı girişimler ise rezeksiyon artroplastisi, artrodez ve diz üstü amputasyon olarak sıralanabilir. Akut PEE`de ilk önerilen cerrahi yöntem DAİR`dir. DAİR, klinik olarak şüphe duyulan olgularda ilk üç hafta (özellikle ilk 7–10 gün) içinde yapılmalıdır. DAİR öncesinde hastaların KLIC ve CRIME anketleri ile değerlendirilmesi ameliyat sonrası dönemde elde edilecek tedavi etkinliğini belirlemede yol göstericidir. Etken mikroorganizmanın ameliyat öncesi dönemde izole edilmesi ve antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi ise başarı oranlarını artıran en önemli faktördür. Subakut ve kronik enfeksiyonlarda bakteriyel biyofilm tabakası oluşumu nedeni ile revizyon artroplasti seçenekleri ilk tercih olarak düşünülmelidir. PEE`lerin cerrahi tedavisinde halen altın standart yöntem iki aşamalı revizyon artroplastisi olmakla birlikte tek aşamalı revizyon artroplasti uygulaması gittikçe artan sıklıkta tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Tek aşamalı revizyon artroplasti uygulamasında başarılı sonuçlar için dikkat edilmesi gereken kriterler; hastanın bağışıklık sisteminin kuvvetli olması, sepsisin olmaması, primer yara kapatılmasına izin veren yeterli yumuşak doku varlığı ile kemik kaybının minimal seviyede olması ve en önemlisi etken mikroorganizmanın operasyon öncesinde tespit edilmesidir.

Anahtar Kelimeler : periprostetik eklem enfeksiyonu; tek seaslı revizyon artroplastisi; PIJ; DAİR