TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 5     (Sayfalar: 774-779)

İmplant ile ilişkili osteomiyelitin önlenmesinde bor katkılı nano-hidroksiapatit kompozit uygulamaları

1 Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara
4 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.94
Görüntüleme: 524
 - 
İndirme : 407

İmplant ilişkili enfeksiyonlar en sık rastlanan kas-iskelet sistemi enfeksiyonlarıdır. Enfeksiyon, genellikle travma sonrası oluşan kırıklarla veya ameliyat sonrasında gelişmektedir. Mikroorganizmaların kontaminasyonu sonucunda kemik ve eklemde odak enfeksiyon noktası oluşabilmekte ve kan yoluyla dağılım gösterebilmektedir. Patojenlerin implant yüzeyinde biyofilm oluşturması ise antibiyotiğe karşı direncin gelişmesine ve dolayısıyla tedavide farklı yaklaşımların gerekliliğine neden olmaktadır. Hidroksiapatit, kemiğin hücre dışı matriksinin amorf kristal yapılı, inorganik ana bileşenidir. Yüksek osteokondüktif özelliğinden dolayı kemik ile implant arasındaki tutunumunu artırmak amacıyla implantlarda yüzey kaplamaları olarak yaygın kullanılmaktadır. Çeşitli ilaçlar, büyüme faktörleri, polimerler ve mineraller ile hidroksiapatitlere farklı özellikler (antibakteriyellik, osteoindüktiflik, yüksek direnç vb.) kazandırılabilmektedir. Bor doğada borik asit ve borat gibi farklı formlarda bulunabilen bir mineral çeşididir. Borun antibakteriyel özelliği bulunduğu bilinmektedir. Antibakteriyel özellikli borun, osteokondüktif özellikte olan nanometre boyutundaki hidroksiapatit kristalleriyle beraber implant üretim aşamalarında kullanılması sayesinde implant ilişkili enfeksiyonların hedeflenebileceği ve önüne geçilebileceği düşünülebilir. Bu derlemede bor ve hidroksiapatitin implant ilişkili enfeksiyonlara karşı uygulandığı çalışmalar özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : implant ilişkili enfeksiyonlar; kas-iskelet sistemi enfeksiyonları; hidroksiapatit; bor