TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 5     (Sayfalar: 780-785)

Osteomiyelitte VAC tedavisi

Erhan Okay 1, Korhan Özkan 2

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.95
Görüntüleme: 299
 - 
İndirme : 431

Negatif basınçlı vakum tedavisi, son 20 yılda ortopedi ve travmatoloji alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. İmplant cerrahisi sonrası gelişen açık yaralarda, primer onarımın mümkün olmadığı yaygın doku hasarlarına bağlı meydana gelen yumuşak doku defektlerinde, gecikmiş primer kapama öncesinde ve yumuşak doku flep veya greftleme cerrahisi öncesi granülasyon dokusu oluşumuna yardımcı bir teknik olarak, ayrıca yanık olgularında, diyabetik ayak ve diğer dolaşım bozukluklarına bağlı gelişen ülserlerin tedavisinde sıkça tercih edilmektedir. Bu nedenlere bağlı olarak gelişen mevcut yumuşak doku örtüm sorunları, hastalarda artmış morbiditeye ve hastane maliyetlerinde artışa neden olmaktadır. Bu yazının amacı, negatif basınçlı vakum tedavisinin osteomiyelit ve buna bağlı gelişen yumuşak doku defektlerinde kullanım endikasyonlarını özetlemek ve konuyla ilgili güncel literatüre genel bir bakış sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler : osteomiyelit; VAC tedavisi; debridman