TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 5     (Sayfalar: 786-791)

Malign transformasyon

Bahtiyar Demiralp 1, Çağrı Neyişci 1, Ahmet Burak Bilekli 1

1 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.96
Görüntüleme: 318
 - 
İndirme : 372

Yüksek enerjili travmayı takiben enfeksiyon gelişimi yumuşak doku problemleri, kemik doku kanlanmasının zayıf olması, hastanın immun yetmezliği ve virulan ve/veya dirençli organizmalar nedeniyle gelişebilir. Bu faktörlerin tümü iyileşmeyi engeller ve potansiyel olarak kronik, tedaviye dirençli bir osteomiyelite yol açabilir. Kronik osteomiyelitin bir sonucu olarak malign transformasyon, modern dünyada azalan bir insidans ile nispeten nadir ve geç görülen bir komplikasyondur. Çoğu hasta için bakteriyel enfeksiyonun ortaya çıkışı ile malign transformasyon arasındaki süre birkaç yıldır. Kronik akıntı yapan bir sinus, malign transformasyon tanısı için yüksek derecede bir klinik şüphe oluşturmalıdır. Özellikle, ağrıda artma, kötü koku ve yara akıntısındaki değişiklikler gibi yeni klinik belirtilerin ortaya çıkması durumlarında biyopsi hemen planlanmalıdır. Kronik osteomiyelit bölgelerinden kaynaklanan malign transformasyonların erken tanı ve agresif yönetimi prognoz ve nihai sonuç için kritik öneme sahiptir. Skuamöz hücreli karsinom en sık görülen malignitedir. Kesin tedavi, tümörün proksimalinden amputasyon veya seçilen hastalarda adjuvan kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte geniş eksizyondur. Erken tanı bazen en-blok eksizyon ve ekstremite koruyucu cerrahiye izin verebilir. Bununla birlikte, en etkili tedavi, yeterli debridman, etkilenen bölgenin geniş eksizyonu ve erken rekonstrüksiyon ile osteomiyelitin önlenmesidir.

Anahtar Kelimeler : osteomiyelit; malign transformasyon; Marjolin ülseri