TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 5     (Sayfalar: 792-797)

Patolojik kırıklar

Petek Konya 1, Mehmet Nuri Konya 2

1 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.97
Görüntüleme: 309
 - 
İndirme : 1158

Patolojik kırık, mekanik ve viskoelastik özellikleri azalmış kemik dokusunun zayıflaması ile karşımıza çıkar. Patolojik kırıklar, altta yatan patolojinin ilk bulgusu olarak karşımıza çıkabilmektedir. En sık karşımıza çıkan etmenler arasında tümörler, enfeksiyonlar ve metabolik hastalıklar ön planda düşünülmektedir. Mikroorganizmaların infeksiyoz ve enflamatuvar süreçlerle kemik dokuda hasar yaratması osteomiyelit olarak tanımlanabilir. Osteomiyelit genellikle hematojen yayılım ile ya da cerrahi, travma, komşu enfeksiyon odağı ile direkt inokülasyon sonucu ortaya çıkar. Osteomiyelit tedavisinde hedef enfeksiyonun kontrol altına alınması, ağrının azaltılması ve ekstremitenin ve fonksiyonunun geri kazanılmasıdır. Patolojik kırık ile başvuran olguda cerrahi olarak sağlam kemik ve yumuşak dokuya kadar ulaşan cerrahi debridman yapılması gerekmektedir. Sonuç olarak, osteomiyelite bağlı gelişen kırıkların veya kırık sonrası gelişen osteomiyelitin tedavisinde ortopedi ve travmatoloji, plastik cerrahi, radyoloji, mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Stabilitenin eksternal fiksatörlerle sağlanması sonrasında antibiyoterapi ile enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra rekonstrüktif cerrahi işlemler uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler : osteomiyelit; enfeksiyon; kırık