TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 5     (Sayfalar: 798-811)

Ateşli silah yaralanmalarının yıkıcı komplikasyonları

Cemil Yıldız 1, Yusuf Erdem 1

1 SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.98
Görüntüleme: 315
 - 
İndirme : 746

Ülkemizde ateşli silah yaralanmaları (ASY) ile sık karşılaşılmaktadır ve bunların çoğunluğu terör ilişkili ASY yaralanmalarıdır. Yüksek enerjili, kirli ve kontamine yaralanma olarak kabul edilen ASY sonrası tedavi ve takip sürecinde karşılaşılan komplikasyonlar yüksek morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Bu duruma neden olan değişkenler yaralanmaya neden olan ateşli silahın cinsi, ilk debridmanın zamanı ve miktarı, cerrahın bu yaralanmalara karşı tecrübesi, ve son tedavinin etkinliği ve doğruluğuna kadar geniş bir perspektifte sıralanmaktadır. Tüm bunlara ilave olarak kemik, eklem ve nörovasküler yapıların etkilenme miktarı, müdahalenin şekli ve yaralanmanın psikolojik etkilerinin şiddeti komplikasyonların ciddiyetini belirlemektedir. ASY sonrası karşılaşılan bu tarz komplikasyonların tedavi süreci uzundur ve hekim açısından tecrübe, hasta açısından sabırlı olmayı gerektirir. Bu yazıda ASY ile sık karşılaşan bir klinik olarak, ASY sonrası karşılaşılan yıkıcı komplikasyonları altı ana başlık altında sıralayarak, bu tip komplikasyonlarla karşılaşma riskini azaltmak için ASY ile karşılaştığımız ilk andan itibaren gerekli ve etkin müdahalenin nasıl olması gerektiği konusunu tecrübelerimiz doğrultusunda anlatmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler : ateşli silah yaralanması; yüksek enerjili; komplikasyon; yıkıcı