TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 5     (Sayfalar: 812-818)

Diyabetik ayak enfeksiyonları

Öner Şavk 1, Mutlu Çobanoğlu 1, Ali Şişman 1

1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Aydın

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.99
Görüntüleme: 460
 - 
İndirme : 449

Diyabetik ayak, tüm dünyada sıklığı artan, hayat kalitesini düşüren, önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Etkili kan şekeri kontrolü, düzenli ayak muayenesi, uygun ayakkabı seçimi ve hasta eğitimi ile hastalığı ciddi boyutlara ulaşmadan önlemek mümkündür. Önlenemeyen hastalıklar ayakta; enfeksiyon, ülserasyon, yumuşak doku ve kemik destrüksiyonu gibi farklı klinik tablolara yol açabilir. Tedavide multidisipliner yaklaşım gereklidir. Konservatif tedavi seçenekleri öncelikli tercih olup, ileri olgularda basit debridmandan major amputasyona kadar genişleyebilen cerrahi yaklaşımlar uygulanabilir. Amputasyonların düşünüldüğü kadar masum olmadığı ve mortaliteyi artırdığı bilinmeli, tedavi seçimleri hastaya göre belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler : diyabetik ayak; önlem; tedavi