TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 5     (Sayfalar: 830-835)

Pott hastalığı ve vertebra enfeksiyonları

İsmail Daldal 1, Mustafa Odluyurt , Alpaslan Şenköylü 2

1 Lokman Hekim Akay Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kavaklıdere, Ankara
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Beşevler, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.101
Görüntüleme: 472
 - 
İndirme : 1368

Omurga enfeksiyonları vertebral osteomiyelit, diskitis ve spinal epidural abseyi içeren heterojen bir hastalık grubunu temsil eder. Genel olarak omurga enfeksiyonları nadir olmasına rağmen, immunosupresif kronik komorbiditelerle birlikte daha uzun yaşayan hastalarda insidansı giderek artmıştır. Omurga enfeksiyonları genellikle özgül olmayan bulgularla birlikte sinsi bir başlangıca sahiptir. Bununla birlikte omurga enfeksiyonu tanısının erken konulması gelişebilecek geri dönüşümsüz problemler nedeniyle hayatidir.

Anahtar Kelimeler : omurga enfeksiyonu; vertebral osteomiyelit; Pott hastalığı; diskitis