TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 5     (Sayfalar: 843-848)

Bruselloz

Emre Ergen 1, Kadir Ertem 1

1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Malatya

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.103
Görüntüleme: 275
 - 
İndirme : 289

Ülkemiz için endemik bir zoonoz olan bruselloz, oldukça sık karşılaştığımız, tanısında ve tedavisinde gecikmelerin sıklıkla yaşandığı bir enfeksiyon hastalığıdır. Tanı konulmasında geç kalınması sonucunda hastalık daha komplike bir hal almakta ve tedavisi zorlaşmaktadır. Kas-iskelet sistemi brusellozun en sık etkilediği sistemlerin başında gelmektedir. Oldukça sinsi seyredebilen, ülkemizde endemik bir enfeksiyon olan bu hastalığı ortopedi pratiğinde belki de her hastada, göz önünde bulundurmak gerekir. Bu derlemede, hekimlere ve ortopedi-travmatoloji uzmanlarına brusellozlu hastalar için daha iyi klinik yönetim sağlamada yardımcı olmak amacıyla brusellozun osteoartiküler bulgularına ilişkin literatürü inceledik.

Anahtar Kelimeler : brucella; bruselloz; osteoartiküler tutulum; komplikasyon