TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 6     (Sayfalar: 855-859)

Kemik iliği ödemi ve osteonekroz

Toygun Kağan Eren 1, Cem Nuri Aktekin 1-2

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.105
Görüntüleme: 688
 - 
İndirme : 2702

Kemik iliği ödemi, vücutta birçok farklı lokasyonda ortaya çıkabilen, farklı hastalıklarla ilişkili olabilen ve klinikte sıklıkla karşılaşılan bir bulgudur. Bu değişken nedenler arasında osteonekroz da önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle neden olan hastalığın prognozu, seyri ve sonuçları açısından ayırıcı tanıya giderken dikkatli olunmalı ve muhtemel morbiditelerin önüne geçmek için doğru tanıdan uzaklaşılmamalıdır. Kemik iliği ödemi belirlendiğinde akut travmatik ödemden stres kırığına, geçici osteoporozdan osteonekroza, kortikosteroid kullanım öyküsünden madde bağımlılığına kadar birçok hastalık akılda tutulmalıdır. Geçmişten günümüze dek, kemik iliği ödemi ve osteonekroz arasındaki neden sonuç ilişkisi sorgulanmıştır ve hala bu ilişki tartışmalıdır. Kemik iliği ödemi olan hastalar yakın takibe alınmalı, mutlaka osteonekroz ve diğer hastalıklar da akılda tutularak görüntüleme yöntemlerinin yardımıyla tanıya ulaşılması amaçlanmalı ve daha sonrasında da tanıya yönelik tedavi uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler : kemik iliği ödemi; osteonekroz; avasküler nekroz; geçici osteoporoz; kalça eklemi