TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 6     (Sayfalar: 878-884)

Omuz avasküler nekrozunda tanı ve tedavi

Musa Uğur Mermerkaya 1, Murat Birinci 2, Gazi Huri 3

1 Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Ankara
2 Medipol Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.110
Görüntüleme: 414
 - 
İndirme : 703

Avasküler nekroz (osteonekroz), femur başından sonra en sık proksimal humerusta görülmektedir. Humerus başı beslenmesinin bozulmasına sebep olabilecek altta yatan birçok faktör olabilir. Bunlardan en sık karşılaşılanlar steroid kullanımı ve travmadır. Radyolojik görüntüleme, hastalığın evresini ve yayılımını belirleyip, tedavi algoritmasını belirlemede önemlidir. Tedavide primer amaç, hareket açıklığını koruyup, ağrısız bir ekleme sahip olmaktır. Tedaviye hastalığın evresine ve semptomların derecesine göre karar verilir. Erken evre hastalıkta fizik tedavi modiliteleri, farmakoterapi, kor dekompresyon ve artroskopi gibi seçenekler ön plandayken ilerleyen evrelerde birbirinden farklı artroplasti teknikleri uygulanabilmektedir. Uygun zamanda doğru tedavinin uygulanması hem hastalığın ilerlemesini engellemede, hem de hasta konforunun artırılmasında önemlidir.

Anahtar Kelimeler : omuz eklemi; avasküler nekroz; osteonekroz; humerus başı; cerrahi tedavi