TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 6     (Sayfalar: 885-893)

Ayak ve ayak bileği avasküler nekrozunda tedavi yöntemleri

Semih Ayanoğlu 1, Ömer Serdar Hakyemez 1, Yunus İmren 2

1 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 S.B.Ü Okmeydanı E.A.H. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.111
Görüntüleme: 142
 - 
İndirme : 673

Ayak ve ayak bileğinin avasküler nekrozu, nadir fakat önemli bir ağrı ve fonksiyonel bozukluk nedenidir. Bu süreç ayak ve ayak bileğindeki herhangi bir kemikte meydana gelebilir; ancak, çoğunlukla sesamoidler, metatars başları, naviküler kemik ve özellikle talus gibi karakteristik kemiklerde ortaya çıkar. Bu lezyonların tedavisinde temel radyografik bulguların anlaşılması önemlidir. Çeşitli görüntüleme yöntemleri ile çalışmalar yapılmışsa da çoğu hastalığın tanısında manyetik rezonans görüntüleme, bu anormalliğin tespiti ve karakterizasyonu için en hassas ve spesifik yöntemdir. Tedavi seçenekleri, takip ve yük vermede kısıtlama gibi konservatif tedavilerden perkütan delme, ayak bileği artrodezi ve total ayak bileği artroplastisi dâhil cerrahi tedaviye kadar uzanmaktadır. Ayak bileği kırıklarında, sekel geliştirme riski yüksek olan hastaları daha iyi tanımlamak, tedaviye ve cerrahiye karar verme sürecine yardımcı olmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler : avasküler nekroz; sesamoid; Freiberg; Müller-Weiss hastalığı; talus; Smillie; Ficat