TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 6     (Sayfalar: 902-911)

Femur başı avasküler nekrozunda serbest damarlı fibula grefti ile tedavi

Kahraman Öztürk 1, Mehmet Baydar 1, Osman Orman 1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrahisi Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.113
Görüntüleme: 80
 - 
İndirme : 107

Biyolojik bir rekonstrüksiyon olan serbest damarlı fibular greftlemenin ideal endikasyonu, çökme olmamış femur başı avasküler nekrozu (osteonekrozu) olan genç ve aktif hastalardır. Femur başı intraosseöz basıncının azaltılması ve nekrotik kemiğin çıkarılması ile birlikte serbest damarlı fibular greftleme, başın çökmesinin önlenmesinde veya en aza indirilmesinde etkilidir. Serbest damarlı fibula grefti uygulamasında amaç, canlı kortikal bir destek ile subkondral yüzeyi desteklemek ve femur başının yeniden damarlanması ile kanlanmasını artırmaktır. Femur başı osteonekrozu olan hastalarda damarlı fibula grefti kalça protez ihtiyacını ortadan kaldırmakta ya da geciktirmektedir.

Anahtar Kelimeler : avasküler nekroz; osteonekroz; femur başı; serbest damarlı fibula grefti; yeniden damarlanma