TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 6     (Sayfalar: 923-932)

Femur başı avasküler nekrozu tedavisinde güncel literatür (ne diyor?)

Olcay Güler 1, İrfan Esenkaya 2

1 Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul; Bahçelievler Medicalpark Hastanesi, İstanbul
2 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Emekli Öğretim Üyesi; SANTE Tıp Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Kalamış, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.116
Görüntüleme: 747
 - 
İndirme : 3165

Femur başı avasküler nekrozu (FBAVN), özellikle genç erişkinleri etkilemekte ve tedavi edilmediği takdirde kalça ekleminde ilerleyici bozulmalara sebep olabilmektedir. FBAVN tedavi planlamasında; hastanın yaşı, hastalığın etiyolojisi, lezyon boyutu, lezyonun yerleşimi, femur başı yuvarlaklığının durumu ve kalça eklemindeki artrozik değişiklikler değerlendirilmelidir. Hastalığın tedavisine karar verirken hekimi yönlendiren en önemli parametre femur başı yuvarlaklığının durumudur. Erken evre femur başında çökme olmadığı durumlarda tedavi planlamasında, kalça eklemini veya femur başını koruyucu tedaviler önerilmektedir. Femur başı koruyucu cerrahi tedavisinde amaç, nekrotik dokunun ortadan kaldırılarak defektli bölgede yeniden kemik oluşumunun sağlanması prensibine dayanmaktadır. Femur başını koruyucu tedavi seçenekleri arasında kor (core) dekompresyon, damarlı ya da damarsız kemik grefti, proksimal femoral osteotomiler ile mezenkimal veya kemik iliği kaynaklı kök hücre uygulamaları yer almaktadır. Femur başı yuvarlaklığının kaybolduğu yani başta çökmenin ortaya çıktığı durumlarda total kalça artroplastisi en güncel seçenek olarak öne çıkmaktadır. Mevcut güncel tedavi yöntemlerine rağmen henüz FBAVN`nun optimal tedavisi mevcut değildir.

Anahtar Kelimeler : femur başı; avasküler nekroz; kor dekompresyon; kemik greft; femoral osteotomi; total kalça protezi