TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 1     (Sayfalar: 001-004)

Legg-Calvé-Perthes hastalığı; etiyoloji ve fizyopatoloji

Hakan Ömeroğlu 1, Ulukan İnan 2

1 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.01
Görüntüleme: 695
 - 
İndirme : 512

Legg-Calvé-Perthes hastalığı, femur başı epifizinin arteriyel kan akımının bozulması sonucu özgün klinik ve radyolojik bulguların görüldüğü bir çocukluk yaş grubu hastalığıdır. En sık 4–8 yaş arası çocuklarda görülür ve erkeklerde kızlara göre 4–5 misli daha fazladır. Kalıtsal nedenler, kemik gelişme gecikmesi, kanda pıhtılaşma bozuklukları, Tip II kollajen mutasyonu, hiperaktivite/dikkat eksikliği, travma, pasif sigara içiciliği, hastalığın ortaya çıkmasında rolü olduğuna inanılan başlıca etkenlerdir. Ancak, hastalığın günümüzde muhtemelen birden fazla etkenin varlığında ortaya çıktığına inanılmaktadır. Belli başlı histopatolojik bulgular; sinovit, eklem kıkırdağının derin tabakalarında nekroz, kemik epifizde nekroz, rezorpsiyon ve yeni kemik oluşumu birlikteliği (rezorpsiyon daha baskın olmak üzere), büyüme plağında bozulma ve metafizyel değişikliklerdir.

Anahtar Kelimeler : Legg-Calvé-Perthes hastalığı; etiyoloji; fizyopatoloji