TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 1     (Sayfalar: 005-009)

Legg-Calvé-Perthes hastalığının doğal seyri

Şenol Bekmez 1, A. Mümtaz Alpaslan 1

1 Çankaya Ortopedi Grubu, Özel Çankaya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.02
Görüntüleme: 661
 - 
İndirme : 684

LCP (Legg-Calvé-Perthes) hastalığı, sonuçta femur üst ucunda az veya çok deformite bırakarak iyileşir. LCP sonrası femur üst uçta gelişen coxa magna, coxa plana, coxa breva, sferisite kaybı, uyumsuz eklem, instabilite, trokanterik büyüme, kısalık, uyumsal asetabular displazi gibi eklem içi ve dışı deformiteler, eklem ilişkisini ve mekaniğini bozarak osteoartrit gelişimine zemin hazırlar. Kalçanın prognozunu belirleyen faktörler; hastanın yaşı, epifizin tutulum miktarı, ossifik nükleusun ebadı ve tutulumun yeri olarak özetlenebilir. Perthes hastalığı sekellerinde, radyolojik osteoartrit oranı normal popülasyona göre yüksektir. Ayrıca, LCP hastalığı geçirmiş olanlarda dördüncü dekad sonrası osteoartritin süratle ivme kazandığı bilinmektedir.

Anahtar Kelimeler : Perthes hastalığı; doğal seyir, sekonder osteoartrit