TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 1     (Sayfalar: 017-023)

Legg-Calvé-Perthes hastalığında MR görüntüleme

Alptuğ Özen 1, Hatice Tuba Sanal 1, Cemil Yıldız 2

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.04
Görüntüleme: 477
 - 
İndirme : 548

Legg-Calvé-Perthes hastalığı (LCP) nedeni bilinmeyen çocukluk çağı femur başı osteonekrozudur.[1] Manyetik rezonans (MR) görüntüleme, LCP`nin erken tanısı, evresini ortaya koymada ve tedaviyi değerlendirmede kullanılabilen bir tekniktir. MR bulguları, hastalığın farklı evrelerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yazıda, MR görüntülemenin LCP hastalığı tanısındaki yerinden ve bulgularından bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler : Legg-Calvé-Perthes; MR görüntüleme; diffüzyon ağırıklı görüntüleme; perfüzyon görüntüleme