TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 1     (Sayfalar: 024-029)

Legg-Calvé-Perthes hastalığında medikal tedavi

Hakan Şenaran 1

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Konya

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.05
Görüntüleme: 500
 - 
İndirme : 398

Legg-Calvé-Perthes hastalığı, 100 yılı aşkın süredir bilinmesine rağmen, elimizde etiyoloji, patofizyoloji ve doğal seyri ile ilgili çok az bilgi bulunmaktadır. Uygulanan tedavi yöntemlerinin hiçbiri, femur başının küreselliğini korumakta etkili olamamıştır. Femur başı deformitesi üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda osteoklastik aktivitenin fazla olduğu ve yeni kemik yapımının yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu derleme yazıda LCP hastalığının tedavisinde deneysel aşamada olan medikal tedavilerden bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Perthes; femur başı; osteonekroz; avasküler nekroz; bifosfonat; BMP