TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 1     (Sayfalar: 030-035)

Legg-Calvé-Perthes hastalığında cihaz tedavisinin güncel değerlendirmesi

Güney Yılmaz 1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.06
Görüntüleme: 535
 - 
İndirme : 896

Legg-Calvé-Perthes hastalığı (LCPH)`ndaki patolojik süreçler her geçen gün daha iyi anlaşılmasına rağmen, uygulanacak olan tedavi konusunda görüş birliği yoktur. LCPH`de tedavinin ana hedefi, femur başı ve asetabulum arasındaki uyumu sağlamaktır. Femur başı asetabulum içinde olduğu sürece, yeniden şekillenme sırasında femur başı yuvarlaklığını koruyacağı düşünülmektedir. Bu uyumu sağlamak amacıyla farklı konservatif ve cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Uygulanan konservatif tedavilerin başında ortez tedavileri gelir. Kullanılagelmiş farklı tipte ortezler olmakla beraber, hemen hepsinde kalça abduksiyonu ile beraber femur başının asetabulum içine santralizasyonu hedeflenmiştir. Literatürde, LCPH`de ortez tedavisinin etkinliğini değerlendiren karşılaştırmalı çalışma konusunda eksiklik vardır. Yapılan çalışmalarda, ortez tedavisinin, özellikle baş tutulumu yaygın olan Catterall Grup III/IV ve Herring Tip C olan hastalarda kötü sonuçlara neden olduğu belirtilmektedir. Küçük hastalarda (<6 yaş) ve baş tutulumu daha az yaygın olanlarda ortez tedavisi ile daha iyi sonuçlar elde edilebilmesine rağmen, diğer konservatif yöntemlere göre üstünlüğü gösterilememiştir. Bunun yanı sıra, ucuz olması, cerrahi skar olmaması ve takiplerde az radyografiye ihtiyaç duyulması nedeniyle, doğru seçilmiş hastalarda ortez tedavisi konservatif seçenekler arasında yerini korumaktadır.

Anahtar Kelimeler : Legg-Calvé-Perthes; ortez; konservatif tedavi