TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 1     (Sayfalar: 058-065)

Çocukluk çağı kalça hastalıklarında femoro-asetabular sıkışma sendromu

Altuğ Yücekul 1, Cemalettin Aksoy 1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.10
Görüntüleme: 592
 - 
İndirme : 532

Femoro-asetabular sıkışma sendromu günümüzde erişkin yaş grubunda erken osteoartrite yol açan önemli bir sorun olarak karşımızda bulunmaktadır. Çocukluk yaş grubunun sık görülen bazı kalça hastalıkları da bu duruma yol açabilmektedir. Legg-Calvé-Perthes hastalığı da femur başını deforme ederek femorasetabular sıkışmaya yol açabilir. Günümüzde kullanılan emniyetli kalça dislokasyonu bu sorunun çözümü için bir yöntem olabilir. Ancak, tedaviye karar vermeden önce, geç dönem sonuçlarının mutlaka görülmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler : Perthes hastalığı; cerrahi kalça dislokasyonu; femoro-asetabular sıkışma