TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 2     (Sayfalar: 070-076)

Kronik ağrı nörofizyolojisi

Meltem Uyar 1, İdris Köken 2

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Bornova, İzmir
2 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Bilim Dalı, Bornova, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.12
Görüntüleme: 1156
 - 
İndirme : 3376

Kronik ağrı, üç aydan uzun bir süredir var olan, iyileşme sürecinden bağımsız, beraberinde affektif, bilişsel ve motivasyonel bozuklukların da eşlik ettiği, fonksiyonel azalma ve yaşam kalitesinde bozulmaya yol açan, multimodal tedavi gerektiren maladaptif bir durumdur. Gerek nosiseptif, gerek nöropatik gerekse de mikst tipteki ağrılar kronikleşebilir. Ağrının kronikleşmesi, bir dizi moleküler ve hücresel süreç içerir. Uzamış inflamasyon, periferik sensitizasyon ve santral sensitizasyon, ağrı iletim ve işleme süreçlerini değiştirir. Kronik ağrının gelişmesine neden olan bu mekanizmalar sonuçta ağrının algılanma sürecinin değişmesine yol açar. Bu makalede ağrının kronikleşme sürecine neden olan mekanizmalar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler : kronik ağrı nörofizyolojisi