TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 2     (Sayfalar: 081-088)

Kronik bel-boyun ağrılı hastaya yaklaşım ve değerlendirme yöntemleri

Suna Akın Takmaz 1

1 S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji-Reanimasyon ve Algoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.14
Görüntüleme: 785
 - 
İndirme : 1212

Kronik bel ve boyun ağrıları, biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel faktörler arasında karmaşık etkileşimlerle karakterize bir hastalıktır. Çok boyutlu doğası gereği, kronik bel ve boyun ağrılarının etkili tanı ve tedavisi çok eksenli bir yaklaşım gerektirir. Kapsamlı bir sorgulama ve fizik muayeneyi takiben, gerekli durumlarda laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılarak, ağrının nedeninin ortaya konulması önemlidir. Ancak, organik patolojinin belirlenmesine yönelik yapılan biyomedikal yaklaşımların yanı sıra potansiyel sosyal, duygusal, bilişsel, çevresel ve davranışsal faktörlerin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak, standart değerlendirme araçlarından da yararlanılmalıdır. Bu makalede, kronik bel ve boyun ağrılı hastaların değerlendirilmesindeki temel bileşenlerin vurgulanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : kronik bel ağrısı; kronik boyun ağrısı; değerlendirme