TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 2     (Sayfalar: 097-102)

Bel ve boyun ağrılarında elektronöromiyografi

Arzu Yağız On 1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.16
Görüntüleme: 555
 - 
İndirme : 976

Bel ve boyun ağrılarında elektrodiyagnostik incelemeler, özellikle radikülopati varlığının gösterilme-sinde, dışlanmasında ve ayırıcı tanısında değerlidir. Bu yazıda, radikülopatilerin değerlendirilmesinde kullanılan elektrodiyagnostik incelemeler, bu incelemelerin endikasyonları, radikülopatili hastaların değerlendirilmesindeki rolleri, güçlü ve kısıtlı yönleri, duyarlılık ve özgünlükleri ile ilgili bilgiler gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler : elektromiyografi; elektrodiagnostik incelemeler; radikülopati